Κρέοντος 93, Αθήνα - Σεπόλια
dfoufopoulos@yahoo.com | 210 5127205 - 697 2858778

ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

Τραπεζική Διαμεσολάβηση

«Θέλω δάνειο από τράπεζα. Μπορώ;;;»

-Τραπεζική Διαμεσολάβηση

-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ

3 Βήματα για τραπεζικό δανεισμό

-Μελέτη και δημιουργία φακέλου

-Έλεγχος δικαιολογητικών

-Κατάθεση αίτησης

Η εμπειρία του Δικηγορικού μας γραφείου και η συνεργασία με εξειδικευμένους οικονομολόγους- μελετητές εγγυώνται την πληρέστερη μελέτη κάθε ενδιαφερόμενου να λάβει τραπεζικό δάνειο.

Ο τραπεζικός δανεισμός απαιτεί σήμερα σίγουρα και ασφαλή βήματα.

ΓΝΩΣΗ-ΣΥΝΕΠΕΙΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αναλαμβάνουμε με απόλυτη επιτυχία δημιουργία και μελέτη φακέλου υποψήφιων δανειοληπτών που επιθυμούν σήμερα να λάβουν δάνειο από Τράπεζα. Κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται με μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα.

Leave a Reply