Κρέοντος 93, Αθήνα - Σεπόλια
dfoufopoulos@yahoo.com | 210 5127205 - 697 2858778

Διαζύγιο με αντιδικία

Διαζύγιο με αντιδικία

Πρόκειται για «αγωγή διαζυγίου» την οποία συντάσσει και καταθέτει μόνο με Δικηγόρο ο ένας σύζυγος σε βάρος του άλλου ζητώντας από το Δικαστήριο να «κηρύξει» την λύση του γάμου. Κάθε αγωγή διαζυγίου οδηγεί σε δικαστική απόφαση η οποία πρέπει να γίνει «αμετάκλητη» για να έχει συνέπειες, δηλαδή πρέπει να μην μπορεί να προσβληθεί με κανένα ένδικο μέσο (συνήθως μετά την πάροδο του αναγκαίου χρόνου είτε με ενέργειες που πραγματοποιούν οι Δικηγόροι των συζύγων πχ παραίτηση από ένδικα μέσα κλπ).

Η αγωγή αυτή ασκείται και δικάζεται αποκλειστικά στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

Για να χορηγήσει το Δικαστήριο διαζύγιο πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1439 να υπάρχει δηλαδή ισχυρός κλονισμός στο γάμο.  Ο ισχυρός κλονισμός μπορεί να αφορά τα εξής:

1ον Η εξακολούθηση της συμβίωσης να είναι αφόρητη για αυτόν που ασκεί την αγωγή πχ κακή συμπεριφορά, αδιαφορία του ενός προς τον άλλον, κλπ. Ορισμένα γεγονότα οδηγούν σε κλονισμό κατά τεκμήριο και είναι η διγαμία του ενός, η μοιχεία, η εγκατάλειψη του συζύγου, η επιβουλή της ζωής του όπως με άσκηση ενδοοικογενειακής βίας κλπ.

2ον Οι σύζυγοι να είναι σε διάσταση για δύο συνεχόμενα χρόνια (διετής διάσταση). Μπορεί ο ένας να έχει αποχωρήσει από την συζυγική στέγη και να ζει μόνος του τουλάχιστον δύο χρόνια.  Η απόδειξη μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο. Πρακτικά χρειάζεται ένας μάρτυρας. Η διετία πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον στο χρόνο εκδίκασης της υπόθεσης συνεπώς η αγωγή μπορεί να ασκηθεί και πριν από την πάροδο διετίας.

3ον Το άρθρο 1440 Αστικού Κώδικα προβλέπει ως λόγο διαζυγίου την περίπτωση της αφάνειας, δηλαδή την οριστική εξαφάνιση ενός συζύγου αλλά απαιτεί την κήρυξη αυτού σε αφάνεια από Δικαστήριο.

Η απόφαση του Δικαστηρίου, όταν γίνει αμετάκλητη, ακολουθεί τα βήματα της εισαγγελικής παραγγελίας για πνευματική λύση γάμου και την καταχώρηση της στο Ληξιαρχείο, στο Δήμο κλπ.

Το Διαζύγιο είναι μια υπόθεση που απαιτεί χειρισμό από έμπειρο Δικηγόρο καθώς μπορεί να επιφέρει σοβαρές συνέπειες για τους συζύγους.

Ο δικηγόρος Φουφόπουλος Δημήτριος έχει μακρά εμπειρία ως δικηγόρος διαζυγίων με επιτυχημένες αποφάσεις και σε θέματα καθορισμού διατροφής & επικοινωνίας.