Κρέοντος 93, Αθήνα - Σεπόλια
dfoufopoulos@yahoo.com | 210 5127205 - 697 2858778

Δικαίωση εκμισθωτή ιδιοκτήτη ακινήτου

Δικαίωση εκμισθωτή ιδιοκτήτη ακινήτου

Φουφόπουλος Δημήτριος

dfoufopoulos@yahoo.com
2105127205

Επικοινωνία

  Με την υπ’αριθμ. 33/2021 απόφαση το Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας επέλυσε μια σειρά από ενδιαφέροντα νομικά ζητήματα που αφορούν αίτηση αναστολής εκτέλεσης σε διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων.

  Ειδικότερα, εκμισθώτρια- ιδιοκτήτρια ακινήτου πέτυχε την έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων με αιτιολογία την δυστροπία της μισθώτριας στην προσήκουσα πληρωμή μισθωμάτων. Ωστόσο, είχε επιδικαστεί κεφάλαιο μισθωμάτων τα οποία ήταν εξοφλημένα.

  Με την παραπάνω απόφαση, το Δικαστήριο έκρινε ότι από μόνη της η εξόφληση των μισθωμάτων δεν θίγει το κύρος της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου όταν συντρέχει δυστροπία στην εμπρόθεσμη καταβολή.

  Σε αίτηση αναστολής της μισθώτριας, η ιδιοκτήτρια του ακινήτου εκπροσωπήθηκε από τον Δικηγόρο Δημήτριο Φουφόπουλο και κέρδισε την υπόθεση αφού το Δικαστήριο έκρινε ότι «η αναστολή της διαταγής πληρωμής δεν δικαιολογείται στην μερική ακύρωση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής

  Διαβάστε την απόφαση εδώ

  Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι με σωστή και ταχεία νομική διαδικασία, κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου μπορεί να προστατευτεί από περίπτωση δυστροπίας του μισθωτή και να πετύχει την αποβολή του από το μίσθιο.