Κρέοντος 93, Αθήνα - Σεπόλια
dfoufopoulos@yahoo.com | 210 5127205 - 697 2858778

Επιμέλεια τέκνων & επικοινωνία

Επιμέλεια τέκνων & επικοινωνία

Η επιμέλεια τέκνου είναι με απλά λόγια η υποχρέωση (και δικαίωμα) του γονέα να φροντίζει για τις καθημερινές ανάγκες του τέκνου του και να αποφασίζει για λογαριασμό του τέκνου του για θέματα που το αφορούν. Η επιμέλεια καλύπτει «πιο καθημερινές» πτυχές της ζωής του ανήλικου τέκνου ενώ για «πιο σοβαρές αποφάσεις» έχουν λόγο και οι δύο γονείς στα πλαίσια άσκησης της γονικής μέριμνας (πχ για την διενέργεια κάποιας σοβαρής ιατρικής πράξης). Κάθε πτυχή που σχετίζεται με την ανάπτυξη του ανηλίκου, επί παραδείγματι ένδυση,  υπόδηση, διαμονή,  υγεία,  εκπαίδευση,  ηθική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση αφορά την «επιμέλεια ανήλικου τέκνου».

Η ΚΑΛΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑ.

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή λήψης διαζυγίου ή διακοπή συμφώνου συμβίωσης, το Μονομελές Πρωτοδικείο είναι αρμόδιο μετά από αίτηση ενός γονέα να αναθέσει την άσκηση της επιμέλειας αποκλειστικά στον έναν από τους δύο γονείς. Σε περίπτωση επείγουσας περίπτωσης μπορούν να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή.

Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ο γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια ανήλικου τέκνου;

Ο γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια  αποφασίζει για καθημερινά ζητήματα που αφορούν το τέκνο. Ο άλλος γονέας, εφ΄όσον διαφωνεί, θα πρέπει να ζητήσει από το Δικαστήριο να λάβει διαφορετική απόφαση είτε γενικώς για την άσκηση επιμέλειας ( στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητηθεί η από κοινού άσκηση επιμέλειας – συνεπιμέλεια-) είτε να οριστεί συγκεκριμένος τρόπος λήψης απόφασης για το τέκνο (πχ από κοινού απόφαση για συγκεκριμένα ζητήματα). Σε περίπτωση επείγουσας περίπτωσης μπορούν να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή.

Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ.

Ο νόμος υποχρεώνει τον γονέα που ασκεί την επιμέλεια να διευκολύνει την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα. Μάλιστα, το δικαίωμα της «επικοινωνίας» μπορεί να οριστεί με συγκεκριμένο τρόπο από το Δικαστήριο (πχ διαμονή του τέκνου στην οικία του πατέρα κάθε Σαββατοκύριακο, συνεχόμενες διακοπές δέκα ημερών με τον άλλο γονέα κλπ).

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

Κάθε δικαστική απόφαση λαμβάνει υπόψη την ανάπτυξη του παιδιού, την προσωπικότητα των γονέων, τον χρόνο που μπορεί να αφιερώνει ο κάθε ένας στο τέκνο του, την εργασία τους, τις δραστηριότητες του τέκνου, τους δεσμούς του τέκνου με τον έναν από τους δύο γονείς και στη συνέχεια αποφασίζει για την ανάθεση της επιμέλειας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο άλλος γονέας παύει να έχει δικαίωμα να επεμβαίνει στην ανάπτυξη του τέκνου του.

ΤΕΚΝΟ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΓΑΜΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. Στην περίπτωση αυτή η επιμέλεια ανήκει αποκλειστικά στην μητέρα του τέκνου. Ωστόσο, ο πατέρας έχει δικαίωμα να ζητήσει την ανάθεση της επιμέλειας σε αυτόν εφ΄όσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΑΡΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ.

Πολλές φορές, στη μέση «αντιδικίας» οι γονείς φτάνουν στα άκρα προσπαθώντας να πείσουν το τέκνο τους ότι αποκλειστική ευθύνη διάλυσης της οικογένειας έχει ο άλλος γονέας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η στάση αυτή αποδεικνύεται λαθεμένη με το πέρασμα των χρόνων και τελικά η μεγαλύτερη ζημία έχει γίνει στην ψυχοσύνθεση του τέκνου.

Η δικαστηριακή πρακτική περιορίζεται δυστυχώς σε δικαίωμα επικοινωνίας με το γενικό «κάθε δεύτερο και τέταρτο σαββατοκύριακα κάθε μήνα και ένα ή δύο απογεύματα την εβδομάδα». Η πρακτική αυτή θεωρείται από πολλούς ξεπερασμένη και για αυτό θα πρέπει ο γονέας που διεκδικεί επικοινωνία με το τέκνο του να προτείνει περισσότερους τρόπους επικοινωνίας όπως λχ ελεύθερη επικοινωνία σε συνεννόηση με τον άλλο γονέα, διευρυμένη επικοινωνία για συγκεκριμένους λόγους, επικοινωνία του τέκνου με παππούδες και γιαγιάδες κλπ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ.

Η αγωγή ασκείται από τον γονέα που έχει την επιμέλεια για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου σε βάρος του άλλου γονέα ο οποίος θα πρέπει να συνεισφέρει σε χρήμα για την διατροφή του τέκνου του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο συνεισφέρει και αυτός στη διατροφή με την φροντίδα του ανήλικου και τον υπολογισμό αυτής ως «κόστος». Με ένα απλό παράδειγμα εάν το τέκνο χρειάζεται 500€ το μήνα για συνολική διατροφή και διαμένει με την μητέρα η οποία ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια του, η συνεισφορά της μητέρας μπορεί να υπολογιστεί σε 250€ (φροντίδα, συμμετοχή στις δαπάνες, φαγητό κλπ) και από την άλλη ο πατέρας θα πρέπει να καταβάλλει σε χρήμα τα υπόλοιπα 250€.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις διατροφή δικαιούται και ενήλικο τέκνο εφ΄ όσον πχ σπουδάζει και δεν μπορεί ταυτόχρονα να διατρέφει τον εαυτό του.

Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΦ΄ΟΣΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΥΛΛΗΨΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΦΩΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ.

Πλέον, για την άσκηση αγωγής επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας είναι υποχρεωτική η αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης (ΥΑΣ).

Ο δικηγόρος Φουφόπουλος Δημήτριος έχει διεκπεραιώσει πλήθος υποθέσεων ως δικηγόρος διαζυγίων και δύναται να σας καθοδηγήσει σε θέματα καθορισμού διατροφής, επικοινωνίας και άσκησης επιμέλειας.