Κρέοντος 93, Αθήνα - Σεπόλια
dfoufopoulos@yahoo.com | 210 5127205 - 697 2858778

Απόφαση διευρυμένης επικοινωνίας

Οικογενειακό δίκαιο

Απόφαση διευρυμένης επικοινωνίας

Φουφόπουλος Δημήτριος

2105127205
dfoufopoulos@yahoo.com

Επικοινωνία

    Η μητέρα και ασκούσα την επιμέλεια δύο ανήλικων τέκνων εκπροσωπήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων) από τον Δικηγόρο Δημήτριο Φουφόπουλο και πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ. 4733/2020 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων που επιδίκασε διατροφή ύψους οκτακοσίων ευρώ (800  €) για διατροφή δύο ανήλικων τέκνων.

    Ο πατέρας των ανήλικων και υπόχρεος διατροφής ισχυρίστηκε ότι τα μοναδικά του εισοδήματα προέρχονταν από την σύνταξή του. Ωστόσο, το Δικαστήριο πείστηκε από πλήθος αποδεικτικών μέσων ότι ο πατέρας των ανήλικων ασκεί παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς στο όνομα άλλου προσώπου και επαυξάνει τα εισοδήματά του τουλάχιστον κατά 1.500 ευρώ. Συνεπώς, υποχρέωσε τον πατέρα και καθ’ ου η αίτηση να καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 800 ευρώ ως διατροφή για τα δύο ανήλικα τέκνα του.

    Η σημασία της συγκεκριμένης απόφασης είναι τεράστια καθώς έγινε δεκτό ότι η παράλληλη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας από συνταξιούχο πατέρα σημαίνει την ταυτόχρονη αύξηση των μηνιαίων εισοδημάτων του ακόμη και αν αυτά δεν απεικονίζονται στην φορολογική του δήλωση.

    Πολλές φορές με την κατάλληλη νομική υποστήριξη μπορούν να αποδειχθούν πραγματικά εισοδήματα και έτσι να επιδικαστεί μεγαλύτερη διατροφή για ανήλικα τέκνα ανεξάρτητα από την εικόνα της φορολογικής δήλωσης του υπόχρεου.

    Για οποιαδήποτε υπόθεση διατροφής ανήλικου τέκνου, επιμέλειας, γονικής μέριμνας, ασφαλιστικών μέτρων, αγωγής που αφορά ανήλικο τέκνο, διαζύγιο, οικογενειακό δίκαιο επικοινωνήστε με τον Δικηγόρο Δημήτριο Φουφόπουλο.