Κρέοντος 93, Αθήνα - Σεπόλια
dfoufopoulos@yahoo.com | 210 5127205 - 697 2858778

Ασφαλιστικά μέτρα νομής

Ασφαλιστικά μέτρα

Ασφαλιστικά μέτρα νομής

Φουφόπουλος Δημήτριος

2105127205
dfoufopoulos@yahoo.com

Επικοινωνία

    Σε υπόθεση που χειρίστηκε με μεγάλη επιτυχία ο Δικηγόρος Πειραιά Δημήτριος Φουφόπουλος, το Ειρηνοδικείο Αθηνών διέταξε ασφαλιστικά μέτρα προστασίας της νομής υποχρεώνοντας την καθ’ ης η αίτηση να αποδώσει ελεύθερη τη νομή του ακινήτου της αιτούσας καθώς και τα κλειδιά αυτού. Με βάση το σκεπτικό της απόφασης του Ειρηνοδικείου, «αφού πιθανολογήθηκε ότι δεν υπάρχει μίσθωση, η καθ’ ης αντιποιείται τη νομή της αιτούσας επί του επίδικου ακινήτου».

    Η έννοια της νομής καθώς και οι δυνατότητες δικαστικής προστασίας αυτής απαιτούν εξειδικευμένο χειρισμό από νομικό παραστάτη. Τα ασφαλιστικά μέτρα νομής μπορούν να εξασφαλίσουν άμεση προστασία του νομέα έναντι αυτού που την προσβάλλει, όπως ειδικότερα αναφέρει το άρθρο 984 Αστικού Κώδικα «Η νομή προσβάλλεται είτε με διατάραξη είτε με αποβολή του νομέα εφόσον αυτές γίνονται παράνομα και χωρίς τη θέλησή του». Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η παραγραφή των αξιώσεων για προστασία της νομής καθώς σύμφωνα με το άρθρο 992 Α.Κ. «Οι αξιώσεις από την αποβολή και τη διατάραξη παραγράφονται μετά ένα έτος από την αποβολή ή τη διατάραξη».