Κρέοντος 93, Αθήνα - Σεπόλια
dfoufopoulos@yahoo.com | 210 5127205 - 697 2858778

Πρώτοι στο Εφετείο Αθηνών

Ποινικό Δίκαιο

Πρώτοι στο Εφετείο Αθηνών

Φουφόπουλος Δημήτριος

2105127205
dfoufopoulos@yahoo.com

Επικοινωνία

  Το γραφείο μας χειρίστηκε με μεγάλη επιτυχία την πρώτη υπόθεση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών που αφορά αίτηση μετατροπής ποινής φυλακίσεως σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά το άρθρο 105 Α του Νέου Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει από 1 Ιουλίου 2019 (Νόμος 4619/2019).

  Η αίτηση αφορούσε καταδικαζόμενο σε ποινή φυλακίσεως 4 ετών η οποία του είχε επιβληθεί από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών και της οποίας η εκτέλεση δεν είχε ανασταλεί ούτε όμως είχε μετατραπεί σε χρηματική. Ο εντολέας μας εξέτιε την παραπάνω ποινή στις φυλακές. Αμέσως μετά την ψήφιση και θέση σε εφαρμογή του Νέου Ποινικού Κώδικα, κατατέθηκε από το Δικηγορικό Γραφείο του Δημητρίου Φουφόπουλου, αίτηση μετατροπής του υπολοίπου της εκτιτέας ποινής φυλάκισης ( άρθρο 150 Α Νέου Ποινικού Κώδικα), η οποία ποινή σύμφωνα με την Διεύθυνση των φυλακών ανέρχονταν σε σχεδόν 11 μήνες. Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, εφ’ όσον η ποινή φυλάκισης δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη και ο καταδικασθείς έχει εκτίσει πραγματικά το ένα δέκατο (1/10) αυτής τότε μπορεί να υποβάλλει αίτηση στο Δικαστήριο το υπόλοιπο της ποινής που έπρεπε να εκτίσει μέχρι την υφ’ όρο απόλυσή του ( 2/5 της ποινής) να αντικατασταθεί με παροχή κοινωφελούς εργασίας και στην συνέχει να αποφυλακιστεί. Η υπόθεση συζητήθηκε στο Α΄ Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών, το οποίο πρώτη φορά κλήθηκε να εφαρμόσει το άρθρο 105 Α ΠΚ και ο αιτών κρατούμενος εκπροσωπήθηκε από τον Δικηγόρο Πειραιώς Δημήτριο Φουφόπουλο.

  Η εκδίκαση της αίτησης αποδείχθηκε άκρως απαιτητική και το Δικαστήριο χρειάστηκε να διακόψει δύο φορές προκειμένου να ζητηθούνσυγκεκριμένα πιστοποιητικά κράτησης από την Διεύθυνση των φυλακών.

  Τελικά, η αίτηση έγινε δεκτή και ο εντολέας κρατούμενος αποφυλακίστηκε καθώς το υπόλοιπο της ποινής την οποία θα έπρεπε να εκτίσει στις φυλακές μετατράπηκε πλέον σε παροχή κοινωφελούς
  εργασίας.

  Για οποιοδήποτε προσωπικό σας θέμα αφορά την εφαρμογή του Νέου Ποινικού Κώδικα και του Νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δικηγόρο Δημήτριο Φουφόπουλο στα τηλέφωνα 2105127205 και στο 6972858778.