Κρέοντος 93, Αθήνα - Σεπόλια
dfoufopoulos@yahoo.com | 210 5127205 - 697 2858778

Διαγραφή οφειλής 45,61%

Διαγραφή οφειλής 45,61%

Φουφόπουλος Δημήτριος

2105127205
dfoufopoulos@yahoo.gr

Επικοινωνία

  Με την μεσολάβηση του Δικηγόρου Δημητρίου Φουφόπουλου και την άριστη συνεργασία με ειδικευμένους οικονομολόγους και τεχνικούς συμβούλους οικονομικούς αναλυτές, δανειολήπτης ζήτησε και πέτυχε με εξώδικο διακανονισμό ΤΕΡΑΣΤΙΑ διαγραφή οφειλής ύψους περίπου 45,61% της οφειλής  και μάλιστα το υπόλοιπο της οφειλής συμφωνήθηκε να πληρωθεί σε μηνιαίες δόσεις. Η συμφωνία αυτή ήταν ιδιαίτερα επωφελής καθώς τακτοποιήθηκε οριστικά μια ακόμη υπόθεση τραπεζικών οφειλών με πραγματική διαγραφή κεφαλαίου.

  ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 45,61% ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΕ ΕΞΩΔΙΚΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ !!!

  Το περιεχόμενο του διακανονισμού είχε ως εξής:

  Από το σύνολο της οφειλής που ανερχέται το Σεπτέμβριο 2021 σε 55.036,54€ θα αποπληρωθεί το ποσό των 29.934,43€ με κυμαινόμενο επιτόκιο (με περιθώριο κέρδους της τράπεζας 1% την πρώτη πενταετία και 2,5 % στη συνέχεια. Στο τέλος της περιόδου διαγράφεται οριστικά το ποσό των 25.105,11€.

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 55.036,54€ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ- ΚΟΥΡΕΜΑ ΠΟΣΟΥ 25.102,11€ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 45,61%!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Για να διαβάσετε την απόφαση πατήστε εδώ

  Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι με σωστή νομική καθοδήγηση και με συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί σήμερα τεράστιο κούρεμα κεφαλαίου οφειλής χωρίς την μεσολάβηση Δικαστηρίων. Ωστόσο, θα πρέπει οι νομικές ενέργειες και οι διαπραγματεύσεις να γίνονται με σωστό τρόπο και με γνώμονα το πραγματικό συμφέρον του κάθε εντολέα.

  Κάθε υπόθεση τραπεζικών οφειλών αντιμετωπίζεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον και προσοχή σε ραντεβού- αξιολόγηση τόσο από τον Δικηγόρο Δημήτρη Φουφόπουλο όσο και από εξειδικευμένο συνεργάτη τεχνικό σύμβουλο οικονομολόγο- οικονομικό αναλυτή.

  Για οποιαδήποτε υπόθεση τραπεζικών οφειλών, κόκκινων δανείων, κούρεμα οφειλής, διαγραφή τόκων, διαγραφή κεφαλαίου, διαπραγματεύσεις με τράπεζες κλπ  επικοινωνήστε με τον Δικηγόρο Δημήτριο Φουφόπουλο.