Κρέοντος 93, Αθήνα - Σεπόλια
dfoufopoulos@yahoo.com | 210 5127205 - 697 2858778

Διαγραφή από ΟΓΑ

Διοικητικό Δίκαιο - Εργατικό Δίκαιο

Διαγραφή από ΟΓΑ

Φουφόπουλος Δημήτριος

2105127205
dfoufopoulos@yahoo.gr

Επικοινωνία

    Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) αρνήθηκε την αναδρομική διαγραφή «ασφαλισμένης» για ορισμένα χρόνια καθώς θεώρησε -εσφαλμένα- ότι ο «κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης»(δηλαδή μιας μικρής συνήθως έκτασης που αποφέρει ένα πολύ μικρό εισόδημα) θεωρείται αγρότης(!!!!) και συνεπώς οφείλει να ασφαλίζεται στον ΟΓΑ και να καταβάλλει αντίστοιχες εισφορές !!!

    Ωστόσο, ο Δικηγόρος Δημήτριος Φουφόπουλος υπέβαλλε αντιρρήσεις και εκπροσώπησε την «ασφαλισμένη» ενώπιον της επιτροπής του ΟΓΑ και εν τέλει κρίθηκε, ορθώς, ότι «η αντιλέγουσα απασχολούνταν ως ξενοδοχοϋπάλληλος από την εργασία της δε αυτή αντλούσε τον βιοπορισμό της, ενώ είχε και ένα πολύ μικρό εισόδημα από την αγροτική οικονομία ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης. … το προερχόμενο από την αγροτική οικονομία εισόδημα ήταν πολύ μικρό και δεν επαρκούσε για βιοπορισμό…Δέχεται την υπό κρίση αίτηση αντιρρήσεων, ακυρώνει την υπ’ αριθμ… πράξη…»

    Η σημασία της συγκεκριμένης απόφασης είναι μεγάλη καθώς δίνεται η ευκαιρία σε κατόχους μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και με πολύ μικρά εισοδήματα από την αγροτική  οικονομία να διαγραφούν αναδρομικά από τα μητρώα του ΟΓΑ και να διαγραφούν οφειλές τους από ασφαλιστικές εισφορές!!!!. Για να διαβάσετε την απόφαση πατήστε εδώ.

    Για οποιαδήποτε υπόθεση διοικητικού δικαίου, προστίμων, παραβάσεων, προσφυγών, ενστάσεων, αίτησης ακύρωσης, αντιρρήσεις, ΟΓΑ, ασφαλιστικές εισφορές, κλπ  επικοινωνήστε με τον Δικηγόρο Δημήτριο Φουφόπουλο.