Κρέοντος 93, Αθήνα - Σεπόλια
dfoufopoulos@yahoo.com | 210 5127205 - 697 2858778

Ασφαλιστικά Μέτρα Διατροφής Σε Βάρος Πατέρα

Ασφαλιστικά Μέτρα Διατροφής Σε Βάρος Πατέρα

Φουφόπουλος Δημήτριος

2105127205
dfoufopoulos@yahoo.com

Επικοινωνία

  Πατέρα δύο ανήλικων τέκνων εκπροσωπήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών από τον Δικηγόρο Δημήτρη Φουφόπουλο και κατάφερε να κερδίσει υπόθεση όπου η εν διαστάσει σύζυγός του άσκησε σε βάρος του αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για διατροφή των δύο ανήλικων τέκνων τους.

  -Η απόφαση είναι πολύ σημαντική καθώς κρίνει μια σειρά από νομικά και ουσιαστικά ζητήματα όπως :

  Α) Τοπική αρμοδιότητα Δικαστηρίου για ανήλικα που διαμένουν εκτός Ελλάδος

  Β) Αοριστία δικογράφου- Αναγκαίος ο προσδιορισμός των κατ’ ιδίαν δαπανών των τέκνων . Αναγκαίος και ο καθορισμός των αποδοχών του υπόχρεου σε διατροφή.

  Γ) Μη νόμιμο το αίτημα μητέρας για καταβολή για αποπληρωμή κονδυλίων που δανείστηκε για την κάλυψη διατροφικών αναγκών

   

  Διαβάστε την απόφαση εδω