Κρέοντος 93, Αθήνα - Σεπόλια
dfoufopoulos@yahoo.com | 210 5127205 - 697 2858778

Απόφαση Δικαίωσης Μισθωτή Κάμπινγκ

Απόφαση Δικαίωσης Μισθωτή Κάμπινγκ

Φουφόπουλος Δημήτριος

2105127205
dfoufopoulos@yahoo.com

Επικοινωνία

  Νέα μεγάλη επιτυχία του Δικηγόρου Δημήτρη Φουφόπουλου

  ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΚΑΜΠΙΝΓΚ- ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
  Ιδιοκτήτρια κάμπινγκ άσκησε αγωγή σε βάρος πελάτη της ζητώντας να της καταβάλλει μισθώματα για κατάληψη θέσης στο κάμπινγκ με τοποθέτηση τροχόσπιτου και εξοπλισμού.
  Τον εναγόμενο εκπροσώπησε στο Δικαστήριο ο Δικηγόρος Δημήτριος Φουφόπουλος και κατόπιν εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 6/2022 απόφαση από το Ειρηνοδικείου Μεγάρων που έκανε
  δεκτή ένσταση του Δικηγόρου του εναγόμενου και απέρριψε στην ουσία την αγωγή επιδικάζοντας μάλιστα δικαστική δαπάνη σε βάρος της ενάγουσας δικαιώνοντας έτσι τον
  εναγόμενο !!!

  Για να διαβάσετε την απόφαση πατήστε εδώ

  Η σημασία της απόφασης αυτής έγκειται στο εξής: Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι συμβάσεις μίσθωσης στο συγκεκριμένο κάμπινγκ ήταν πάντα έγγραφες και κατά κανόνα ετήσιες και ΔΕΝ μπορούσαν να μετατραπούν σε αορίστο χρόνου καθώς η ενάγουσα εναντιώνονταν στη σιωπηρή αναμίσθωση. Με απλούστερη διατύπωση η απόφαση δέχεται ότι από την
  στιγμή που δεν υπάρχει έγγραφη ετήσια σύμβαση για την μίσθωση χώρου στο κάμπινγκ δεν μπορεί να υπάρχει απαίτηση καταβολής μισθωμάτων αφού τέτοια μίσθωση δεν αποδείχθηκε.