Κρέοντος 93, Αθήνα - Σεπόλια
dfoufopoulos@yahoo.com | 210 5127205 - 697 2858778

Ποινικό Δίκαιο

Με την ευρεία έννοια του όρου το Ποινικό Δίκαιο αποτελεί το σύνολο των κανόνων Δικαίου που ρυθμίζουν τον τρόπο άσκησης της Ποινικής εξουσίας, (δηλαδή της επιβολής των προβλεπομένων ποινών επί αδικοπραξιών), μιας Πολιτείας, από θεσμοθετημένα όργανα όπως προβλέπει το Σύνταγμα της κάθε χώρας.

Ο δικηγόρος Φουφόπουλος Δημήτριος αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει υποθέσεις ποινικού δικαίου με σημαντικές επιτυχίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κάτωθι υποκατηγορίες υποθέσεων :

 • Αυτόφωρο έγκλημα
 • Μήνυση – έγκληση
 • Παράσταση – εκπροσώπηση
 • Σύνταξη δικογράφων – υπομνήματα
 • Οικονομικό έγκλημα
 • Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας
 • Υπεράσπιση με υπευθυνότητα
 • Κακούργημα – πλημέλλημα
 • Έφεση
 • Αναίρεση
 • Υποθέσεις ναρκωτικών

Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και διαβάστε σημαντικές πληροφορίες για τα ανωτέρω θέματα στο blog. Ταυτόχρονα παραθέτουμε σημαντικές αποφάσεις που επέτυχε ο δικηγόρος Φουφόπουλος.