Κρέοντος 93, Αθήνα - Σεπόλια
dfoufopoulos@yahoo.com | 210 5127205 - 697 2858778

Διοικητικό Δίκαιο

Το Διοικητικό Δίκαιο, (Διοικ. Δ.), είναι το σύστημα των κανόνων βάσει των οποίων ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή του συνόλου των δημοσίων υπηρεσιών του κράτους και των νομικών προσώπων εκείνων που διακρίνονται ως φορείς άσκησης δημοσίας εξουσίας, καθώς και τις σχέσεις αυτών προς τους πολίτες και τα διοικητικά όργανα. Ωσαύτως θέματα που αφορούν τη διάρθρωση, το προσωπικό, την περιουσία, ή αναφέρονται στο διοικητικό και δικαστικό έλεγχο και στις εκδιδόμενες υπό των παραπάνω υπηρεσιών και νομικών προσώπων διοικητικές πράξεις, όπως και στη διαμόρφωση των σχέσεων προς τρίτους, και ακόμη στη κατ΄ αρμοδιότητα έκταση που δρουν αυτές, διέπονται από το Διοικητικό Δίκαιο που ουσιαστικά αποτελεί τον πιο ζωτικό κοινωνικό κλάδο του Συνταγματικού Δικαίου.

Υποκατηγορίες του Διοικητικού δικαίου, υποθέσεις των οποίων δύναται να αναλάβει το δικηγορικό μας γραφείο είναι οι κάτωθι :

  • Προσφυγή
  • Ανακοπή
  • Αγωγή κατά δημοσίου
  • Ιατρικά λάθη από νοσοκομεία
  • Δίκαιο αλλοδαπών
  • Άδειες διαμονής
  • Πολιτογράφηση
  • Πρόστιμο

Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί σας περιμένουμε κατόπιν ραντεβού, στο δικηγορικό μας γραφείο στην Αθήνα, επί της οδού Κρέοντος 93 στα Σεπόλια Αττικής.